Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Firma

NIP

adres

adres do doręczeń

numer telefonu

adres poczty elektronicznej

GoodDay Daniel Bohusz

614-155-10-53

Janiszów 24, 58-400 Kamienna Góra

ul. Zwycięstwa 10 44-100 Gliwice

+48 690357448

daniel.bohusz@goodday4u.pl

 

Administrator zwany jest także dalej „GoodDay”.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

 

Dobrowolność zgody i możliwość jej wycofania

GoodDay przetwarzał będzie Twoje dane osobowe m.in. na podstawie Twoich zgód.

Zgody na przetwarzanie przez GoodDay danych osobowych, w tym składane przy formularzach dostępnych na stronie www.gooday4u.pl/kontakt wyrażane są przez Ciebie dobrowolnie i stanowią podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora w celach wskazanych w tych zgodach.

Każdą zgodę możesz wycofać, korzystając z odnośnika na stronie www.goodday4u.pl/anulowanie-zgody i znajdujących się tam informacji.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przez administratora na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

Cele przetwarzania danych

Twoje dane osobowe podane w formularza dostępnych na stronie www.goodday4u.pl będą przetwarzane:

 • w celu prowadzenia przez GoodDay marketingu skierowanego do Ciebie, w tym marketingu bezpośredniego i przesyłania Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez GoodDay, w tym profesjonalnych newsletter’ów z informacjami o nowościach w produktach i usługach GoodDay oraz jego ofertach specjalnych, o ile wyrazisz na to zgodę,
 • w celu świadczenia przez GoodDay na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, w tym dostarczania Ci poradników, newsletter’ów etc.,
 • na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk ruchu na stronie www.goodday4u.pl – analizy przez GoodDay z użyciem plików cookies i narzędzi analitycznych,
 • rozpoznawania Twoich żądań i roszczeń odnośnie do przetwarzania danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • udzielona zgoda – w celu opisanym w zgodzie,
 • niezbędność przetwarzania do wykonania umów – w celu wykonania na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną,
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GoodDay – w celu rozpoznania Twoich żądań i roszczeń odnośnie do przetwarzania danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • jeżeli są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, chyba że dalsze przetwarzanie będzie uzasadnione koniecznością rozpoznania żądań i roszczeń odnośnie do przetwarzania Twoich danych osobowych i wówczas do czasu ich rozpoznania,
 • jeżeli są przetwarzane na innych podstawach prawnych – do czasu przedawnienia się wszelkich ewentualnych roszczeń z umów łączących Cię z GoodDay, w tym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w związku z rozpoznawaniem żądań lub roszczeń do chwili zakończenia procesu ich rozpoznawania lub rozstrzygnięcia sporu ich dotyczącego.

 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wycofania każdej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych wdowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Nadto masz prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych nie jest wymagane od Ciebie przez ustawę lub umowę, natomiast jest warunkiem zawarcia z Tobą przez GoodDay umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i świadczenia tych usług lub przesłania Ci odpowiedzi w związku z przesłanym przez formularz kontaktowy pytaniem.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery lub świadczące usługi związane z usługami e-mail marketing, na rzecz GoodDay.
 • podmiotom świadczącym usługi prawnicze na rzecz GoodDay.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 • działaniami marketingowymi GoodDay w ramach portali społecznościowych,
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowościach

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowościach