Analizy UX

Analiza UX (User Experience) to kluczowy proces, który pozwala ocenić jakość interakcji użytkowników ze stroną internetową. W naszej firmie specjalizujemy się w przeprowadzaniu analiz UX dla sklepów opartych zarówno na Shopware 5, Shopware 6, jak i WordPressie. Naszym głównym celem jest zoptymalizowanie interfejsu użytkownika, aby zapewnić pozytywne doświadczenia oraz zaspokoić potrzeby i oczekiwania odwiedzających.

Proces analizy UX skupia się na różnych obszarach, aby dokładnie zrozumieć perspektywę użytkownika. W naszych badaniach uwzględniamy aspekty takie jak nawigacja, responsywność, czytelność, użyteczność, dostępność, a także elementy wizualne i estetyczne. Podczas analizy stron opartych na Shopware oraz WordPressie skupiamy się na unikatowych aspektach każdej z tych platform, aby dostosować nasze sugestie do specyficznych wymagań.

Po przeprowadzeniu analizy UX przygotowujemy szczegółowy dokument zawierający nasze obserwacje i sugestie. W dokumencie wyróżniamy dwie główne kategorie: sugestie dotyczące zmian i znalezione błędy wykraczające poza typową analizę UX.

Sugestie dotyczące zmian i przykłady projektów graficznych:

Podczas analizy UX nie tylko identyfikujemy obszary wymagające ulepszeń, ale także proponujemy konkretną implementację w postaci przykładowych projektów graficznych. Dzięki temu, oprócz wskazówek tekstowych, możesz wizualnie zobaczyć, jak planowane ulepszenia wpłyną na wygląd i funkcjonalność Twojej strony.

W części zawierającej sugestie zmian, koncentrujemy się na identyfikacji obszarów, które wymagają ulepszeń lub dostosowań. Oto kilka przykładów sugestii, które możemy zastosować, aby zoptymalizować Twoją stronę:

Poprawa nawigacji:
Zoptymalizować menu nawigacyjne, aby było bardziej intuicyjne i przejrzyste, ułatwiając użytkownikom znalezienie interesujących ich produktów.

Usprawnienie układu strony głównej:
Dostosować układ strony głównej, aby najważniejsze elementy, takie jak promocje i produkty bestsellerowe, były wyeksponowane w bardziej atrakcyjny i czytelny sposób.

Zwiększenie czytelności tekstu:
Dostosować wielkość i styl fontu, aby tekst był łatwiejszy do odczytania, szczególnie na urządzeniach mobilnych.

Udoskonalenie procesu zakupowego:
Uprościć kroki finalizacji zakupów, ograniczyć liczbę wymaganych pól w formularzach oraz wprowadzić widoczne wskaźniki postępu podczas zamawiania.

Optymalizacja formularzy:
Umieścić podpowiedzi i walidację danych, aby ułatwić wypełnianie formularzy i uniknąć błędów.

Personalizacja zawartości:
Wprowadzić bardziej spersonalizowaną zawartość, dostosowaną do preferencji użytkowników, aby zwiększyć zaangażowanie i lojalność klientów.

Błędy wykraczające poza typową analizę UX:

Drugą ważną kategorią są błędy, które wykraczają poza typowe zagadnienia związane z użytkowym doświadczeniem (UX). Chodzi tu o kwestie, które wpływają na funkcjonowanie strony, a nie tylko bezpośrednie interakcje użytkowników.

Do takich błędów zaliczamy:

Błędy wydajnościowe:
Strona może być zbyt wolna, co wpływa negatywnie na doświadczenie użytkownika i pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.

Zgodność z przeglądarkami:
Strona może nie działać prawidłowo na niektórych przeglądarkach, co ogranicza jej dostępność dla różnych użytkowników.

Błędy wizualne:
Elementy graficzne mogą być niejasne, źle dopasowane do siebie lub nieestetyczne, co wpływa na odbiór strony przez użytkowników.

Błędy w integracjach z zewnętrznymi usługami:
Wykrycie problemów z integracją strony z zewnętrznymi narzędziami, które mogą powodować błędne dane lub brak dostępności niektórych funkcji.

Błędy w konsoli:
Problemy związane m.in z kodem JavaScript. Te błędy mogą wpływać na interaktywne elementy i funkcje strony.

W naszym raporcie omawiamy szczegółowo każdy znaleziony błąd i proponujemy odpowiednie rozwiązania. Naszym celem jest usprawnienie strony pod względem funkcjonalności, użyteczności i estetyki, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników oraz czas spędzony na stronie.

Analiza UX to kluczowy element w doskonaleniu sklepów  i stron internetowych. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy o platformach Shopware i WordPressie jesteśmy w stanie dostosować nasze sugestie do unikatowych wymagań każdego projektu. Naszym celem jest wspieranie naszych klientów w tworzeniu przyjaznych, użytecznych i atrakcyjnych stron, które spełniają oczekiwania ich użytkowników i przyczyniają się do sukcesu ich biznesów.

Nasze Usługi: