not set
  1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i zasady ochrony prywatności w ramach serwisu działającego pod domeną: goodday4u.pl (dalej także: „Serwis”).
  2. Administratorem danych osobowych jest Daniel Bohusz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GoodDay Daniel Bohusz (dalej także: „GoodDay”), który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej także: „Ustawa”).

   Dane kontaktowe:

   Firma: GoodDay Daniel Bohusz
   Adres: Janiszów 24, 58-400 Kamienna Góra
   Adres korespondencyjny: Łużycka 2B/1,  44-100 Gliwice
   NIP: 6141551053
   E-mail: daniel.bohusz@gmail.com, daniel.bohusz@goodday4u.pl
  3. GoodDay przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu, którzy za jego pośrednictwem korzystają z usług GoodDay (dalej także: „Użytkownicy”). Gromadzone dane osobowe Użytkowników (dalej także: „Dane”) wykorzystywane są jedynie w sposób wskazany poniżej.
  4. Podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do skorzystania z usługi newsletter’a. Subskrypcja newsletter’a jest dobrowolna, nieodpłatna i wymaga posiadania konta poczty e-mail, jak również oprogramowania zapewniającego dostęp do tego konta i możliwość odtwarzania plików w podstawowych formatach, w tym jpg i pdf. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Wypisz się” dostępnej w każdym e-mailu wysyłanym w ramach newsletter’a.

   Zbierane Dane Sposób zbierania Danych Cel zbierania Danych Sposób wykorzystywania Danych
   GoodDay pozyskuje od Użytkowników dane w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska osoby kontaktującej się w imieniu przedsiębiorstwa oraz oznaczenia tego przedsiębiorstwa. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu. Celem zbierania Danych jest przesyłanie aktualnym i potencjalnym klientom GoodDay profesjonalnych newsletter'ów z informacjami o nowościach w produktach i usługach GoodDay oraz jego ofertach specjalnych (marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Podanie Danych jest niezbędne do skorzystania z newsletter'a, zwierającego informacje marketingowe GoodDay. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani w inny sposób rozpowszechniane. W razie, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, Dane Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej.
  5. Użytkownik jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W razie nieprawidłowości w działaniu usługi newsletter’a, Użytkownik może złożyć reklamację pod jednym z adresów elektronicznych wskazanych w punkcie 2 powyżej. Reklamacja zostanie rozpoznana przez GoodDay niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania.
  6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 Ustawy (w tym m.in. uzyskania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania dotyczących go danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane).
  7. GoodDay zapewnia ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!